VanToanDevSEO - Kỹ sư phần mềm và Quản trị

Chuyên gia về giải pháp, tối ưu, nâng cấp, chuyển đổi nền tảng và SEO website; xử lý mã độc, virus index và spam index.

Seo & Solutions

Dịch vụ

✓ Giải pháp SEO 2024.

Nâng cấp Core Web, bảo đảm tương thích và đồng bộ
(Wordpress, các PHP Framework và PHP code tay).

Tối ưu website, bao gồm Core, Hiệu suất và Cấu trúc
(Wordpress, các PHP Framework và PHP code tay).

Dịch vụ Backlink hỗ trợ SEO.

✓ Dọn dẹp web, dọn dẹp sever và database,
dung lượng và số lượng có thế giảm đến 75%.

✓ Xử lý virus, malware,
xử lý virus-index và spam-index,
bao gồm xử lý lỗi do Search Console báo cáo,
"dọn dẹp, làm đẹp" SERP,
khôi phục index và khôi phục ranking.

✓ Chuyển đổi nền tảng website.

✓ Giải quyết các vấn đề liên quan PHP, các PHP Framework.

✓ Thiết kế website, Wp theme, Wp plugin theo yêu cầu.


© 2024 vantoandevseo.com
FB